Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

21:44
Play fullscreen
Trzymam się ziemi jak śnieg, a w domu ciepło, bo ty.
Reposted byGunToRunmaardhund
13:25
Reposted fromFlau Flau viaKladderadatsch Kladderadatsch
13:24
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa.
— George Eliot

December 06 2016

19:38
19:37
19:37
7866 dd33 500
19:35
10:56
4697 2b7b

November 03 2016

20:21
20:17
Frida Kahlo and a baby deer, 1939.
Reposted fromgruetze gruetze viajanealicejones janealicejones
20:16
Czytałem, że kiedy astronauci wracają na Ziemię z przestrzeni kosmicznej, nie mogą powstrzymać wymiotów. Powietrze cuchnie im gnijącym mięsem. My nie zauważamy tego smrodu, bo do niego przywykliśmy, a przecież w tym, czym oddychamy, są najróżniejsze zanieczyszczenia, chemikalia i pozostałe syfy, którymi skaziliśmy środowisko. Wtedy rozpylamy wokół siebie jeszcze inne świństwa, żeby ładniej pachniało. Zupełnie jakby nasza planeta była starym samochodem, w którym na lusterku wiesz się choinkę o woni runa leśnego.
— Michael Thomas Ford – Notatki samobójcy
Reposted fromvaka vaka viatout tout
20:15
8454 1f89 500
20:15
20:12
1369 3b31
The Blonde Witch (1956) - André Michel
20:09

October 13 2016

19:22
19:21
0598 08a0 500
Reposted fromrol rol viadisheveled disheveled
19:20
9520 b925
Reposted frommartynkowa martynkowa viadisheveled disheveled
19:13
8456 a6c9 500
Reposted fromvianne vianne viamaardhund maardhund

June 27 2016

07:20
9172 10b6
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl