Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

21:57
Prawdziwego szczęścia, jeszcze raz muszę stwierdzić, nie da się opisać: czuje się je, i czuje tym lepiej, im mniej się je da wyrazić.
— J.J. Rousseau, Wyznania
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
20:06
6598 d74e 500

onlybluesunday:

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
20:06
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Stachura
Reposted fromattraversiamoo attraversiamoo viamaardhund maardhund
20:04
2071 2f89 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
19:39
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.
— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith vianettle-carrier nettle-carrier
19:37
3392 1d1b
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viadomitrz domitrz
19:34
7045 b7a7 500

red-lipstick:

Marek Jarotta (b. 1988, Ružomberok, Slovakia) - Head, 2010    Paintings: Acrylics on Canvas

Reposted fromraZe raZe viawithoutface withoutface
19:29
3723 69df 500

Reading a Book, Felice Casorati

19:19
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacenturylove centurylove

January 22 2015

12:50
5738 48fc 500
Reposted fromkasialan kasialan viano-longer-kore no-longer-kore
12:48
4203 3a60 500
Reposted fromlambadada lambadada viamaardhund maardhund

January 19 2015

16:00
4440 9af6 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viamaardhund maardhund
15:57
7749 5d3f 500

smithsonianlibraries:

Just walking my cows…

From the journal Physical Culture (1909) v. 22

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
14:26
6807 2808
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
14:22

January 15 2015

13:03
9686 8ac0 500
so
13:00
9805 4ce5
Niebo
Reposted fromyannim yannim viaarosraro arosraro
12:58
it's not meant to be a strife

January 06 2015

17:51
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
17:49
5343 e8f8 500
Reposted fromSuzi Suzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl