Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

09:23
Drodzy zupowicze! Szukam osób chętnych do pracy. Wymogi to zaledwie parę godzin tygodniowo i internet w domu. Ile wypracujesz, tyle zarobisz. Praca możliwa z każdego miejsca w Polsce. Przeciętny zarobek przy minimum zaangażowania to 200-300 zł miesięcznie. Zainteresowanych proszę o kontakt, a przekażę więcej informacji - emilia.lizon@o2.pl
08:42
0709 f94d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaardhund maardhund
08:42
7349 5bef

May 24 2017

19:01
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra
18:57
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:49
18:46
3784 7eb1 500
Reposted frommaaaatek maaaatek viagdziejestola gdziejestola
18:38
06:38
06:37
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viapurplecarbonate purplecarbonate

May 22 2017

06:26
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viathetemple thetemple

May 21 2017

06:59
8824 a1bf 500

sweet-plum:

Found another cute garden center

May 19 2017

11:56

May 18 2017

11:50
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viamaryjanejanis maryjanejanis
11:20
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viainschey inschey

May 17 2017

15:13
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex
15:12
6993 050f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex
15:10
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaxmonroex xmonroex
08:05
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viamaardhund maardhund

May 16 2017

07:52
5152 6af7
Reposted frompolaparis polaparis viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl