Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

07:47

May 31 2017

17:29
Rękodzieło Arkadiusza Chamery
Reposted byprimevalzembata

May 30 2017

19:18
19:17
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viainsanedreamer insanedreamer
19:17
5701 7cff
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
19:17
19:15
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
19:14
9231 4e6f 500
Reposted frominto-black into-black viatohuwabohu tohuwabohu
18:51
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaataga ataga
18:49
3367 adf8
Reposted fromshitsuri shitsuri vianoelya noelya
07:46

May 28 2017

13:47
0499 1008 500

Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafabuleux fabuleux
09:25
2679 967e
Reposted frommartolinaize martolinaize viaoutkapa outkapa
08:42
0709 f94d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaardhund maardhund
08:42
7349 5bef

May 24 2017

19:01
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra
18:57
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:49
1551 4513 500
Reposted frommontak montak viamaryjanejanis maryjanejanis
18:46
3784 7eb1 500
Reposted frommaaaatek maaaatek viagdziejestola gdziejestola
18:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl