Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

14:27
Jest taka dieta, co idzie w znikanie

January 11 2020

18:24
Proszę tylko pomyśleć, że wszystko jest absurdalne. Absurdalna myśl to jedyna prawdziwa myśl, powiedział aktor Burgtheater, pomyśleć tylko, że absurdalny świat to jedyny prawdziwy świat.
— Thomas Bernhard "Wycinka"
18:24
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
18:23
7289 1fd1 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viatotumfacki totumfacki
18:23
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viatotumfacki totumfacki
18:22
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viatotumfacki totumfacki
18:22
4702 6345 420

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viatotumfacki totumfacki
18:22
9838 2c26 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viatotumfacki totumfacki
18:22
Najlepszy sposób to nie walczyć, po prostu odpuścić. Nie próbuj stale wszystkiego naprawiać. To, przed czym uciekasz, przyczepia się tylko do ciebie na dłużej. Kiedy z czymś walczysz, tylko to wzmacniasz. Nie rób tego, co chcesz. Rób to, czego nie chcesz. Rób to, czego uczono cię nie chcieć. To odwrotność pogoni za szczęściem.
- C. Palahniuk, Niewidzialne Potwory
18:21
1475 6522 420
18:21
4533 e279 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viatotumfacki totumfacki
18:21
6925 74d5 420
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viatotumfacki totumfacki

December 31 2019

16:08
5751 f9bd 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatotumfacki totumfacki
16:08
8756 4a2e 420
16:08
1036 750e 420
16:08
4935 79b6 420
Reposted fromwagabunda wagabunda viatotumfacki totumfacki
16:07
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatotumfacki totumfacki
16:07
6121 7450 420
Reposted fromechoecho echoecho viatotumfacki totumfacki
16:07
5858 53b5 420
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatotumfacki totumfacki
16:06
9594 b943 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl