Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

10:15
10:14
7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viadzisniezasne dzisniezasne
Sponsored post
20:51

March 10 2020

17:21
(...) zakochać się oznacza często wpaść na swój zwierciedlany wizerunek, zranić się i stłuc lustro.

- E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia
Reposted byniskowodotkliwiefreewayheavencanwaitsorrisorurkylottibluebell

February 29 2020

19:14
6052 f902 500
Chcesz mieć, to bież życie w swoje ręce - Gabinet ginekologiczny
/kompleksdziury
Reposted bybodyinthegarden bodyinthegarden
14:55
0016 7561 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy

February 21 2020

16:11
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viausagiaddict usagiaddict
16:11
2666 ec0c
Reposted fromkallisto kallisto viacarmenluna carmenluna
16:09
4865 8177 500
Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, M. Scorsese (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viacarmenluna carmenluna
16:08
4331 0d03 500
Reposted frommediocredonut mediocredonut viacarmenluna carmenluna
15:42
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadzisniezasne dzisniezasne
15:39
1783 e16d 500
Beksiński
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
15:38

February 19 2020

13:08
5049 ba57 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
13:06
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viacarmenluna carmenluna
13:04
9880 afe8
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
13:04
wilk stepowy. 
Reposted frometa eta viapchamtensyf pchamtensyf
12:57
6620 3fd1 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawastedlive wastedlive
12:46
5745 9c4b 500
Reposted from0 0 viathereisnolove thereisnolove
12:44
6716 2ece 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
12:44
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...